poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Mo-Bruk S.A.

Mo-Bruk S.A.

Firma zajmuje się składowaniem, utylizacją i recyklingiem odpadów oraz produkcją betonu i budową nawierzchni betonowych. Notowana na GPW. 

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Wskaźnik pokrycia odsetek nie jest prezentowany z powodu braku danych (w raportach kwartalnych) i/lub straty operacyjnej (wtedy przyjmuje wartość ujemną).

Wskaźniki płynności skorygowane o przychody przyszłych okresów, do których spółka wlicza dotacje.

Emisje