sobota, 19 września 2020

MCI.PrivateVentures FIZ

Seria: P1C
ISIN: PLMCPRV00031
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x.

Emitent: MCI.PrivateVentures FIZ
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCF0222
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.77%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-02-21
 • 2018-08-21
 • 2019-02-21
 • 2019-08-21
 • 2020-02-21
 • 2020-08-21
 • 2021-02-21
 • 2021-08-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-10
 • 2019-02-13
 • 2019-08-12
 • 2020-02-13
 • 2020-08-13
 • 2021-02-12
 • 2021-08-13
 • 2022-02-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-08-21
 • 2019-02-21
 • 2019-08-21
 • 2020-02-21
 • 2020-08-21
 • 2021-02-21
 • 2021-08-21
 • 2022-02-21

Dzień wykupu

 • 2022-02-21

Emisje