poniedziałek, 21 października 2019

MCI.PrivateVentures FIZ

MCI.PrivateVentures FIZ
Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Większość certyfikatów inwestycyjnych należy do MCI Capital.

Emisje