poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MCI0227

Emitent: MCI Capital ASI S.A.
Seria: T2
ISIN: PLMCIMG00277
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 80 636 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 9.37%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: mci-capital-seria-t2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Obligacje są zabezpieczone do 150 proc. wartości nominalnej na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2022 r.,
 • 0,45 proc. - 17 lutego 2023 r. 18 maja 2023 r.,
 • 0,4 proc. - 18 sierpnia i 17 listopada 2023 r.,
 • 0,35 proc. - 19 lutego 2023 r. 17 maja 2024 r.,
 • 0,3 proc. - 19 sierpnia i 18 listopada 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 18 lutego 2023 r. 19 maja 2025 r.,
 • 0,2 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2025 r.,
 • 0,15 proc. - 18 lutego 2023 r. 18 maja 2026 r.,
 • 0,1 proc. - 18 sierpnia i 18 listopada 2026 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów emitenta przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu przekroczy 0,75x.

Obligacje MCI0227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-02-18
 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-17
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-17
 • 2024-02-19
 • 2024-05-17
 • 2024-08-19
 • 2024-11-18
 • 2025-02-18
 • 2025-05-19
 • 2025-08-18
 • 2025-11-18
 • 2026-02-18
 • 2026-05-18
 • 2026-08-18
 • 2026-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-10
 • 2022-08-09
 • 2022-11-09
 • 2023-02-09
 • 2023-05-10
 • 2023-08-09
 • 2023-11-09
 • 2024-02-09
 • 2024-05-09
 • 2024-08-08
 • 2024-11-07
 • 2025-02-10
 • 2025-05-09
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-10
 • 2026-05-08
 • 2026-08-10
 • 2026-11-09
 • 2027-02-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-17
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-17
 • 2024-02-19
 • 2024-05-17
 • 2024-08-19
 • 2024-11-18
 • 2025-02-18
 • 2025-05-19
 • 2025-08-18
 • 2025-11-18
 • 2026-02-18
 • 2026-05-18
 • 2026-08-18
 • 2026-11-18
 • 2027-02-18

Dzień wykupu

 • 2027-02-18