piątek, 20 października 2017

MCI Capital S.A.

MCI Capital S.A.

Grupa funduszy private equity założona w 1999 r. MCI jest notowane na GPW.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.
Ze względu na stratę operacyjną i EBITDA, wskaźnik dług netto / EBITDA oraz wskaźnik pokrycia odsetek, przyjęły wartości ujemne.

Emisje