niedziela, 25 lutego 2018

MCI Capital S.A.

Seria: G1
ISIN: PLMCIMG00178
Rynek: BS ASO

Obligacje zamienne na akcje. Obligatariusze mogą żądać zamiany posiadanych obligacji na akcje emitenta w dniach płatności odsetek (z wyjątkiem ostatniego dnia płatności odsetek) lub 17 stycznia 2018 r. Od 30 grudnia 2016 r. cena zamiany wynosi 12,33 zł.

Żądanie wcześniejszego wykupu możliwe jest m.in. w przypadku gdy:

 • emitent nie spłaci swojego wymagalnego i niespornego zadłużenia, o ile kwota ta będzie wyższa niż 5 proc. kapitałów własnych,
 • gdy kwota całkowitego zadłużenia emitenta będzie stanowić 50 proc. lub więcej wartości aktywów.
Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-22
 • 2015-03-23
 • 2015-09-21
 • 2016-03-21
 • 2016-09-21
 • 2017-03-21
 • 2017-09-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-09-12
 • 2015-03-13
 • 2015-09-11
 • 2016-03-11
 • 2016-09-13
 • 2017-03-13
 • 2017-09-13
 • 2018-03-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-22
 • 2015-03-23
 • 2015-09-21
 • 2016-03-21
 • 2016-09-21
 • 2017-03-21
 • 2017-09-21
 • 2018-03-21

Dzień wykupu

 • 2018-03-21

Emisje