sobota, 21 kwietnia 2018

MCI Capital S.A.

Seria: G1
ISIN: PLMCIMG00178
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Obligacje zamienne na akcje. Obligatariusze mogą żądać zamiany posiadanych obligacji na akcje emitenta w dniach płatności odsetek (z wyjątkiem ostatniego dnia płatności odsetek) lub 17 stycznia 2018 r. Od 30 grudnia 2016 r. cena zamiany wynosi 12,33 zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent nie spłaci swojego wymagalnego i niespornego zadłużenia, o ile kwota ta będzie wyższa niż 5 proc. kapitałów własnych,
 • gdy kwota całkowitego zadłużenia emitenta będzie stanowić 50 proc. lub więcej wartości aktywów.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-22
 • 2015-03-23
 • 2015-09-21
 • 2016-03-21
 • 2016-09-21
 • 2017-03-21
 • 2017-09-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-09-12
 • 2015-03-13
 • 2015-09-11
 • 2016-03-11
 • 2016-09-13
 • 2017-03-13
 • 2017-09-13
 • 2018-03-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-22
 • 2015-03-23
 • 2015-09-21
 • 2016-03-21
 • 2016-09-21
 • 2017-03-21
 • 2017-09-21
 • 2018-03-21

Dzień wykupu

 • 2018-03-21

Emisje