wtorek, 24 kwietnia 2018

MCI Capital S.A.

Seria: K
ISIN: PLMCIMG00202
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Zabezpieczeniem są zastawy rejestrowe na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures FIZ, o sumie zabezpieczenia wynoszącej do 150 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w I i II okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w IV okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w V okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.PrivateVentures FIZ przekroczy 0,75x.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 54 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-24
 • 2016-12-23
 • 2017-06-23
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-12-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-15
 • 2017-06-14
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14
 • 2018-12-13
 • 2019-06-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-23
 • 2017-06-23
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-12-21
 • 2019-06-24

Dzień wykupu

 • 2019-06-24

Emisje