środa, 25 maja 2022

MCI0823

Emitent: MCI Capital ASI S.A.
Seria: S
ISIN: PLO038800028
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 7.15%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: mcicapital-seria-s.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 79 960 certyfikatach inwestycyjnych serii J funduszu MCI.PrivateVentures FIZ związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. o sumie zabezpieczenia do 30 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. jeśli do wykupu dojdzie do 20 sierpnia 2021 r.,
 • 0,75 proc. jeśli do wykupu dojdzie od 21 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2022 r.,
 • 0,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie od 21 sierpnia 2022 r. do 20 sierpnia 2023 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,25x,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto MCI przekroczy 0,35x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik pozabilansowego zadłużenia emitenta przekroczy 0,15x,
 • wskaźnik koncentracji MCI.EuroVentures 1.0 na MCI Management przekroczy 0,2x.

Obligacje MCI0823 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-08-20
 • 2021-01-20
 • 2021-08-20
 • 2022-01-20
 • 2022-08-20
 • 2023-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-13
 • 2021-08-13
 • 2022-01-13
 • 2022-08-15
 • 2023-01-13
 • 2023-08-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-20
 • 2021-08-20
 • 2022-01-20
 • 2022-08-20
 • 2023-01-20
 • 2023-08-20

Dzień wykupu

 • 2023-08-20