czwartek, 26 kwietnia 2018

MCI Capital S.A.

Seria: I1
ISIN: PLMCIMG00186
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem są zastawy rejestrowe na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.Privateventures FIZ. Ich wartość zgodnie z wyceną na koniec lipca 2014 roku to ok. 173 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości od 1 proc. do 0,25 proc., w zależności od tego, na koniec którego okresu odsetkowego ewentualny wykup zostanie przeprowadzony (II, III, IV lub V).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu giełdowego,
 • całkowite zadłużenie emitenta na koniec roku obrotowego wyniesie 50 proc. lub więcej wartości aktywów,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 31 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-17
 • 2015-10-17
 • 2016-04-17
 • 2016-10-17
 • 2017-04-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-09
 • 2015-10-09
 • 2016-04-08
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-17
 • 2015-10-19
 • 2016-04-18
 • 2016-10-17
 • 2017-04-18
 • 2017-10-17

Dzień wykupu

 • 2017-10-17

Emisje