wtorek, 24 kwietnia 2018

MCI Capital S.A.

Seria: J
ISIN: PLMCIMG00194
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe ustanowione przez MCI Fund Management Sp. z o.o. na certyfikatach inwestycyjnych dwóch subfunduszy (MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0) wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, o łącznej najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 400 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, stanowiąca określony procent wartości nominalnej wykupywanych obligacji (patrz niżej). Do wcześniejszego wykupu może dojść w dniach płatności odsetek przypadających:

 • 11 grudnia 2016 r. (1 proc. premii) lub,
 • 11 czerwca 2017 r. (0,75 proc. premii) lub,
 • 11 grudnia 2017 r. (0,50 proc. premii) lub,
 • 11 czerwca 2018 r. (0,25 proc. premii).

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia emitenta przekroczy 0,5x i w ciągu miesiąca od podania tej informacji emitent tego nie poprawi,
 • wskaźnik zadłużenia funduszu MCI.PrivateVentures FIZ przekroczy 0,3x i w ciągu miesiąca od podania tej informacji emitent tego nie poprawi.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 66 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-11
 • 2016-06-11
 • 2016-12-11
 • 2017-06-11
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-06
 • 2016-12-05
 • 2017-06-05
 • 2017-12-04
 • 2018-06-04
 • 2018-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-11
 • 2016-12-11
 • 2017-06-11
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11
 • 2018-12-11

Dzień wykupu

 • 2018-12-11

Emisje