sobota, 19 września 2020

MCI Capital S.A.

Seria: M
ISIN: PLMCIMG00228
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.Euro Ventures 1.0 i MCI.Tech Ventures 1.0, wydzielonych w ramach MCI.Private Vetures FIZ.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji poprzez pomniejszenie ich wartości nominalnej. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec I i II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.Private Vetures FIZ przekroczy 0,75x.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 650 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-23
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-12-21
 • 2019-06-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-13
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14
 • 2018-12-13
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-12-21
 • 2019-06-21
 • 2019-12-20

Dzień wykupu

 • 2019-12-20

Emisje