poniedziałek, 01 czerwca 2020

MCI Management Sp. z o.o.

Seria: C
ISIN: PLMCMNG00020
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do kwoty równej 150 proc. wartości nominalnej obligacji na 4.104.000 akcji MCI Capital SA, będących w posiadaniu emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w II i III okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w IV okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/aktywa własne przekroczy 0,5x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie sposób rozdysponuje dochody na rzecz swoich udziałowców w kwocie większej niż 10 mln zł do momentu wykupu obligacji,
 • jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 140 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent: MCI Management Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCM0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 19 333 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.18%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-08-23
 • 2017-11-23
 • 2018-02-23
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-23
 • 2019-02-23
 • 2019-05-23
 • 2019-08-23
 • 2019-11-23
 • 2020-02-23
 • 2020-05-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-15
 • 2018-02-15
 • 2018-05-15
 • 2018-08-14
 • 2018-11-15
 • 2019-02-15
 • 2019-05-15
 • 2019-08-15
 • 2019-11-15
 • 2020-02-14
 • 2020-05-15
 • 2020-08-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-23
 • 2018-02-23
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-23
 • 2019-02-23
 • 2019-05-23
 • 2019-08-23
 • 2019-11-23
 • 2020-02-23
 • 2020-05-23
 • 2020-08-23

Dzień wykupu

 • 2020-08-23

Emisje