środa, 25 maja 2022

MLP0522

Emitent: MLP Group S.A.
Seria: A
ISIN: PLMLPGR00033
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 6M + 3.35%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: mlp-seria-a.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln euro.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po trzech latach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,3 proc. w przypadku wykupu na dwa lata przed dniem wykupu oraz 0,2 proc. w przypadku wykupu na rok przed dniem wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • stosunek kapitałów własnych do aktywów na poziomie skonsolidowanym będzie niższy niż 0,35x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje MLP0522 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-11
 • 2017-11-11
 • 2018-05-11
 • 2018-11-11
 • 2019-05-11
 • 2019-11-11
 • 2020-05-11
 • 2020-11-11
 • 2021-05-11
 • 2021-11-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-03
 • 2018-05-02
 • 2018-11-02
 • 2019-05-02
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30
 • 2020-11-03
 • 2021-04-30
 • 2021-11-03
 • 2022-05-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-11
 • 2018-05-11
 • 2018-11-11
 • 2019-05-11
 • 2019-11-11
 • 2020-05-11
 • 2020-11-11
 • 2021-05-11
 • 2021-11-11
 • 2022-05-11

Dzień wykupu

 • 2022-05-11