czwartek, 20 stycznia 2022

MLP Group S.A.

MLP Group S.A.

Notowany na GPW deweloper komercyjny skoncentrowany na obiektach magazynowo-produkcyjnych.