piątek, 09 grudnia 2022

MVP0223

Emitent: Marvipol Development S.A.
Seria: Z, AA, AB
ISIN: PLO229500015
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 906 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: marvipol-seria-z-aa-ab.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto będzie równy lub wyższy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a jeśli osiągnie poziom 0,9 lub więcej, marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent przeprowadzi częściowy wykup po upływie dwóch i trzech lat od emisji, za każdym razem po 30 proc. łącznej liczby wyemitowanych obligacji.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec I, II, III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec I, II, III lub IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto emitenta.

Obligacje MVP0223 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-02-07
 • 2020-08-11
 • 2021-02-11
 • 2021-08-11
 • 2022-02-11
 • 2022-08-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-08-03
 • 2021-02-03
 • 2021-08-03
 • 2022-02-03
 • 2022-08-03
 • 2023-02-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-08-11
 • 2021-02-11
 • 2021-08-11
 • 2022-02-11
 • 2022-08-11
 • 2023-02-11

Dzień wykupu

 • 2023-02-11