poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Marvipol Development S.A.

Seria: W
ISIN: PLMRVDV00029
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a jeśli wskaźnik osiągnie wartość 0,9x lub więcej marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent dokona okresowej amortyzacji obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 27 czerwca 2020 r. i 27 czerwca 2021 r. Za każdym razem wykupowi podlegać będzie 30 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 30 proc. wyemitowanych i niewykupionych papierów). Może do tego dojść nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego, tj. 27 grudnia 2020 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x.

Emitent: Marvipol Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MVP0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 28 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.15%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-27
 • 2018-12-27
 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-17
 • 2019-06-19
 • 2019-12-17
 • 2020-06-19
 • 2020-12-17
 • 2021-06-18
 • 2021-12-17
 • 2022-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-27
 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27

Dzień wykupu

 • 2022-06-27

Emisje