sobota, 19 września 2020

M.W. Trade S.A.

Seria: E2018
ISIN: PLMWTRD00229
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy ustanowiony na pierwszym miejscu na portfelach wierzytelności będących w posiadaniu emitenta, do najwyższej kwoty zabezpieczenia nie niższej niż 120 proc. wartości wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Zastaw został ustanowiony do kwoty 45 748 800 zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu po upływie 12 miesięcy od dnia emisji, a przed upływem ostatniego dnia roboczego przypadającego na koniec 24 miesiąca liczonego od dnia emisji,
 • 0,30 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu po upływie 24 miesięcy od dnia emisji, a przed upływem ostatniego dnia roboczego przypadającego na koniec 33 miesiąca liczonego od dnia emisji,
 • 0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu od pierwszego dnia roboczego przypadającego po upływie 33 miesiąca liczonego od dnia emisji aż do dnia wykupu.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zobowiązania emitenta przekroczą wartość jego majątku,
 • wysokość wypłaconej przez emitenta dywidendy w jakiejkolwiek postaci w danym roku obrotowym przekroczy 55 proc. zysku netto.

Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0921
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 6 848 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-09-04
 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04
 • 2020-06-04
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-04
 • 2021-06-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-11-26
 • 2019-02-22
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-26
 • 2020-02-25
 • 2020-05-27
 • 2020-08-27
 • 2020-11-26
 • 2021-02-24
 • 2021-05-26
 • 2021-08-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04
 • 2020-06-04
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-04
 • 2021-06-04
 • 2021-09-04

Dzień wykupu

 • 2021-09-04

Emisje