piątek, 07 sierpnia 2020

OT Logistics S.A.

Seria: F
ISIN: PLODRTS00090
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji:

 • w dniu przypadającym 24 miesiące przed dniem wykupu, tj. w ostatnim dniu drugiego okresu odsetkowego, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • w dniu przypadającym 12 miesięcy przed dniem wykupu, tj. w ostatnim dniu czwartego okresu odsetkowego, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA pro-forma przekroczy 4,0x,
 • wskaźnik rentowności EBITDA spadnie ponizej 5 proc.

Emitent: OT Logistics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: OTS0220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 6 327 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-25
 • 2019-08-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-14
 • 2018-02-15
 • 2018-08-14
 • 2019-02-15
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-25
 • 2019-08-23
 • 2020-02-23

Dzień wykupu

 • 2020-02-23

Emisje