piątek, 30 września 2022

OTS0220

Emitent: OT Logistics S.A.
Seria: F
ISIN: PLODRTS00090
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 327 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji:

 • w dniu przypadającym 24 miesiące przed dniem wykupu, tj. w ostatnim dniu drugiego okresu odsetkowego, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • w dniu przypadającym 12 miesięcy przed dniem wykupu, tj. w ostatnim dniu czwartego okresu odsetkowego, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA pro-forma przekroczy 4,0x,
 • wskaźnik rentowności EBITDA spadnie ponizej 5 proc.

Obligacje OTS0220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-25
 • 2019-08-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-14
 • 2018-02-15
 • 2018-08-14
 • 2019-02-15
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-25
 • 2019-08-23
 • 2020-02-23

Dzień wykupu

 • 2020-02-23