wtorek, 06 czerwca 2023

OT Logistics S.A.

OT Logistics S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest śródlądowy transport wodny, na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się także wydobywaniem żwiru i piasku, a także załadunkiem i magazynowaniem towarów.