sobota, 21 kwietnia 2018

OT Logistics S.A.

Seria: E
ISIN: PLODRTS00082
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wyokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: OT Logistics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: OTS0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.40%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-12
 • 2015-11-19
 • 2016-02-19
 • 2016-05-19
 • 2016-08-19
 • 2016-11-19
 • 2017-02-19
 • 2017-05-19
 • 2017-08-19
 • 2017-11-19
 • 2018-02-19
 • 2018-05-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-09
 • 2016-02-10
 • 2016-05-10
 • 2016-08-09
 • 2016-11-09
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-09
 • 2017-11-10
 • 2018-02-09
 • 2018-05-10
 • 2018-08-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-18
 • 2016-02-18
 • 2016-05-18
 • 2016-08-18
 • 2016-11-18
 • 2017-02-18
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-18
 • 2018-02-18
 • 2018-05-18
 • 2018-08-18

Dzień wykupu

 • 2018-08-18

Emisje