wtorek, 24 kwietnia 2018

OT Logistics S.A.

Seria: D
ISIN: PLODRTS00074
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Do wykupu na żądanie emitenta może dojść jedynie w ostatnim dniu drugiego, czwartego i szóstego okresu odsetkowego. Emitent zapłaci w takim przypadku premię, która w zależności od tego, w którym okresie wykup zostanie przeprowadzony, wyniesie 1,5 proc., 1 proc. lub 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik rentowności EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) spadnie poniżej 5 proc.,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 4,0x,
 • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW,
 • emitent nie przekażę w terminie rocznych, półrocznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta.

Emitent: OT Logistics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: OTS1118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20
 • 2018-05-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-12
 • 2015-11-12
 • 2016-05-12
 • 2016-11-10
 • 2017-05-12
 • 2017-11-10
 • 2018-05-11
 • 2018-11-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20
 • 2018-05-20
 • 2018-11-20

Dzień wykupu

 • 2018-11-20

Emisje