niedziela, 31 maja 2020

Prime Car Management S.A.

Seria: 1/2017
ISIN: PLPRMCM00055
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na na zbiorze pojazdów mechanicznych należących do emitenta do najwyższej sumy ubezpieczenia równej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Dodatkowo poręczeń do kwoty 150 proc. wartości emisji udzieliły Futura Leasing SA i Masterlease Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, VI, VIII i X okres odsetkowy. Jeśli by do tego doszło, obligatariusze otrzymają premię, która wyniesie odpowiednio 1,25 proc., 1,0 proc., 0,75 proc. lub 0,5 proc. wartości nominalnej obligacji


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy) m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe/EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy:
  • 4,0x na koniec III kw. 2018 r., IV kw 2018 r., I kw. 2019 r., II kw. 2019 r., III kw. 2019 r., IV kw. 2019 r. lub I kw. 2020 r.,
  • 4,2x na koniec II kw. 2020 r.,
  • 4,3x na koniec III kw. 2020 r.,
  • 4,5x na koniec IV kw. 2020 r.

Emitent: Prime Car Management S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCM1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 235 600 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 1.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-12
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13
 • 2020-03-13
 • 2020-06-12
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21
 • 2020-12-21

Dzień wykupu

 • 2020-12-21

Emisje