niedziela, 31 maja 2020

Prime Car Management S.A.

Prime Car Management S.A.

Wchodzi w skład grupy Masterlease. Zajmuje się leasingiem samochodów osobowych (do 3,5 tony). Niemal co szósty leasingowany samochód wchodzi w skład floty spółki.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Brak wskaźników płynności, ponieważ spółka nie dzieli aktywów i zobowiązań na krótko- i długoterminowe. Nie prezentuje też wyniku operacyjnego, stąd brak wskaźnika pokrycia odsetek.

Określona w warunkach emisji definicja wyniku EBITDA jest znacznie szersza od zwyczajowej, stąd prezentowany przez spółkę wskaźnik długu netto do EBITDA jest istotnie niższy niż na powyższych wykresach.

Emisje