sobota, 01 kwietnia 2023

PCX0522

Emitent: PCC Exol S.A.
Seria: B1
ISIN: PLPCCEX00051
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-exol-seria-b1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach II programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCX0522 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-11-15
 • 2018-02-15
 • 2018-05-15
 • 2018-08-15
 • 2018-11-15
 • 2019-02-15
 • 2019-05-15
 • 2019-08-15
 • 2019-11-15
 • 2020-02-15
 • 2020-05-15
 • 2020-08-15
 • 2020-11-15
 • 2021-02-15
 • 2021-05-15
 • 2021-08-15
 • 2021-11-15
 • 2022-02-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-02-07
 • 2018-05-07
 • 2018-08-07
 • 2018-11-07
 • 2019-02-07
 • 2019-05-07
 • 2019-08-07
 • 2019-11-06
 • 2020-02-07
 • 2020-05-07
 • 2020-08-07
 • 2020-11-05
 • 2021-02-05
 • 2021-05-07
 • 2021-08-06
 • 2021-11-04
 • 2022-02-07
 • 2022-05-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-02-15
 • 2018-05-15
 • 2018-08-15
 • 2018-11-15
 • 2019-02-15
 • 2019-05-15
 • 2019-08-15
 • 2019-11-15
 • 2020-02-15
 • 2020-05-15
 • 2020-08-15
 • 2020-11-15
 • 2021-02-15
 • 2021-05-15
 • 2021-08-15
 • 2021-11-15
 • 2022-02-15
 • 2022-05-15

Dzień wykupu

 • 2022-05-15