piątek, 19 sierpnia 2022

PCC Exol S.A.

PCC Exol S.A.
Producent anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (sufrakantów). Członek grupy PCC.