czwartek, 15 kwietnia 2021

PCC Exol S.A.

Seria: C2
ISIN: PLPCCEX00077
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach IV Programu Emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.


Emitent: PCC Exol S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCX0925
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-06-24
 • 2020-09-24
 • 2020-12-24
 • 2021-03-24
 • 2021-06-24
 • 2021-09-24
 • 2021-12-24
 • 2022-03-24
 • 2022-06-24
 • 2022-09-24
 • 2022-12-24
 • 2023-03-24
 • 2023-06-24
 • 2023-09-24
 • 2023-12-24
 • 2024-03-24
 • 2024-06-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-09-16
 • 2020-12-16
 • 2021-03-16
 • 2021-06-16
 • 2021-09-16
 • 2021-12-16
 • 2022-03-16
 • 2022-06-15
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15
 • 2024-06-14
 • 2024-09-16
 • 2024-12-16
 • 2025-03-14
 • 2025-06-13
 • 2025-09-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-09-24
 • 2020-12-24
 • 2021-03-24
 • 2021-06-24
 • 2021-09-24
 • 2021-12-24
 • 2022-03-24
 • 2022-06-24
 • 2022-09-24
 • 2022-12-24
 • 2023-03-24
 • 2023-06-24
 • 2023-09-24
 • 2023-12-24
 • 2024-03-24
 • 2024-06-24
 • 2024-09-24

Dzień wykupu

 • 2025-09-24

Emisje