czwartek, 30 maja 2024

PCX0925

Emitent: PCC Exol S.A.
Seria: C2
ISIN: PLPCCEX00077
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 5.5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-exol-seria-c2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IV Programu Emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.


Obligacje PCX0925 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-06-24
 • 2020-09-24
 • 2020-12-24
 • 2021-03-24
 • 2021-06-24
 • 2021-09-24
 • 2021-12-24
 • 2022-03-24
 • 2022-06-24
 • 2022-09-24
 • 2022-12-24
 • 2023-03-24
 • 2023-06-24
 • 2023-09-24
 • 2023-12-24
 • 2024-03-24
 • 2024-06-24
 • 2024-09-24
 • 2024-12-24
 • 2025-03-24
 • 2025-06-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-09-16
 • 2020-12-16
 • 2021-03-16
 • 2021-06-16
 • 2021-09-16
 • 2021-12-16
 • 2022-03-16
 • 2022-06-15
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15
 • 2024-06-14
 • 2024-09-16
 • 2024-12-16
 • 2025-03-14
 • 2025-06-13
 • 2025-09-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-09-24
 • 2020-12-24
 • 2021-03-24
 • 2021-06-24
 • 2021-09-24
 • 2021-12-24
 • 2022-03-24
 • 2022-06-24
 • 2022-09-24
 • 2022-12-24
 • 2023-03-24
 • 2023-06-24
 • 2023-09-24
 • 2023-12-24
 • 2024-03-24
 • 2024-06-24
 • 2024-09-24
 • 2024-12-24
 • 2025-03-24
 • 2025-06-24
 • 2025-09-24

Dzień wykupu

 • 2025-09-24