czwartek, 29 lutego 2024

PND0420

Emitent: Polnord S.A.
Seria: NS8
ISIN: PLPOLND00225
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 257 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: polnord-serie-ns7-ns8.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości 100 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym na nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości 116,4 mln zł (wg wyceny z listopada 2016 r.).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x (nie dotyczy sytuacji przekroczenia w przypadku zaciągnięcia zadłużenia w celu refinansowania tej serii obligacji),
 • emitent wypłaci dywidendę przed 2018 rokiem lub łączna wartość wypłaconej dywidendy za lata obrotowe 2017-2019 przekroczy 10 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych w latach 2017-2018 na kwotę przekraczającą 15 mln zł, przy czym skup akcji może być prowadzony jedynie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla kluczowych pracowników emitenta i będą mogły być wykorzystane najwcześniej w 2019 roku.

Obligacje PND0420 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-24
 • 2017-07-24
 • 2017-10-24
 • 2018-01-24
 • 2018-04-24
 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-14
 • 2017-10-16
 • 2018-01-16
 • 2018-04-16
 • 2018-07-16
 • 2018-10-16
 • 2019-01-16
 • 2019-04-15
 • 2019-07-16
 • 2019-10-16
 • 2020-01-16
 • 2020-04-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-24
 • 2017-10-24
 • 2018-01-24
 • 2018-04-24
 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-24

Dzień wykupu

 • 2020-04-24