niedziela, 07 marca 2021

PragmaGO S.A.

Seria: O
ISIN: PLGFPRE00164
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na wierzytelnościach oraz poręczenie Pragma Inkaso SA, w obu przypadkach do 15,6 mln zł (130 proc. wartości nominalnej obligacji).

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym Pragma Inkaso (spółka-matka i poręczyciel) wyniesie 3,0x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w marcu 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x,
 • wskaźnik dług netto/kapitały własne Pragma Inkaso SA przekroczy 3,5x,
 • emitent udzieli gwarancji lub poręczenia jakichkolwiek zobowiązań Pragma Inkaso SA lub podmiotów z jej grupy kapitałowej (z wyłączeniem podmiotów od siebie zależnych).

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.46%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29
 • 2021-09-29
 • 2021-12-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-18
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-17
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-20
 • 2022-03-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29
 • 2021-09-29
 • 2021-12-29
 • 2022-03-29

Dzień wykupu

 • 2022-03-29

Emisje