sobota, 04 lipca 2020

Pragma Inkaso S.A.

Seria: G
ISIN: PLPRGNK00082
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji są trzy weksle własne emitenta in blanco o sumie wekslowej równej co najmniej 130 proc. łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz zastaw rejestrowy na 84 tys. certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ NFS.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta wyniesie 3,0x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w maju 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 3,5x.

Emitent: Pragma Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRI0521
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 6 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.93%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-05-21
 • 2018-08-21
 • 2018-11-21
 • 2019-02-21
 • 2019-05-21
 • 2019-08-21
 • 2019-11-21
 • 2020-02-21
 • 2020-05-21
 • 2020-08-21
 • 2020-11-21
 • 2021-02-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-10
 • 2018-11-13
 • 2019-02-13
 • 2019-05-13
 • 2019-08-12
 • 2019-11-13
 • 2020-02-13
 • 2020-05-13
 • 2020-08-13
 • 2020-11-13
 • 2021-02-12
 • 2021-05-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-08-21
 • 2018-11-21
 • 2019-02-21
 • 2019-05-21
 • 2019-08-21
 • 2019-11-21
 • 2020-02-21
 • 2020-05-21
 • 2020-08-21
 • 2020-11-21
 • 2021-02-21
 • 2021-05-21

Dzień wykupu

 • 2021-05-21

Emisje