czwartek, 27 lutego 2020

Robyg S.A.

Seria: PB
ISIN: PLROBYG00263
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy, tj. 5 lipca 2020 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym będzie ujemny lub wyższy niż 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0723
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.64%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-07-05
 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05
 • 2021-07-05
 • 2022-01-05
 • 2022-07-05
 • 2023-01-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-27
 • 2019-06-27
 • 2019-12-24
 • 2020-06-26
 • 2020-12-24
 • 2021-06-25
 • 2021-12-28
 • 2022-06-27
 • 2022-12-28
 • 2023-06-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05
 • 2021-07-05
 • 2022-01-05
 • 2022-07-05
 • 2023-01-05
 • 2023-07-05

Dzień wykupu

 • 2023-07-05

Emisje