czwartek, 21 czerwca 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: O
ISIN: PLRNSER00144
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 12 i/lub 6 miesięcy przed dniem wykupu, tj. 8 kwietnia i/lub 8 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROE0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.28%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-08
 • 2016-10-08
 • 2017-04-08
 • 2017-10-08
 • 2018-04-08
 • 2018-10-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-30
 • 2017-03-31
 • 2017-09-29
 • 2018-03-29
 • 2018-09-28
 • 2019-03-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-08
 • 2017-04-08
 • 2017-10-08
 • 2018-04-08
 • 2018-10-08
 • 2019-04-08

Dzień wykupu

 • 2019-04-08

Emisje