poniedziałek, 21 października 2019

Ronson Development SE

Ronson Development SE

Deweloper koncentruje inwestycje głównie na rynku warszawskim. Notowany na GPW.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Wskaźniki oparte o dług netto nie uwzględniają zobowiązań leasingowych, wynikających z prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których spółka realizuje projekty mieszkaniowe.

Wskaźnik pokrycia odsetek uwzględnia tylko odsetki z rachunku zysków i strat, nie obejmuje natomiast odsetek skapitalizowanych na zapasach.

Emisje