sobota, 21 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Ronson Europe N.V.

Deweloper koncentruje inwestycje głównie na rynku warszawskim. Notowany na GPW.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Wskaźnik pokrycia odsetek uwzględnia tylko odsetki z rachunku zysków i strat, nie obejmuje natomiast odsetek skapitalizowanych na zapasach.

Emisje