wtorek, 24 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: I
ISIN: PLRNSER00086
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. jeśli wykup nastąpi w VI okresie odsetkowym lub 0,25 proc., jeśli w VII okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8x,
 • jeżeli akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-26
 • 2015-07-26
 • 2016-01-26
 • 2016-07-26
 • 2017-01-26
 • 2017-07-26
 • 2018-01-26
 • 2018-07-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-17
 • 2016-01-18
 • 2016-07-18
 • 2017-01-18
 • 2017-07-18
 • 2018-01-18
 • 2018-07-18
 • 2019-01-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-26
 • 2016-01-26
 • 2016-07-26
 • 2017-01-26
 • 2017-07-26
 • 2018-01-26
 • 2018-07-26
 • 2019-01-25

Dzień wykupu

 • 2019-01-25

Emisje