środa, 20 czerwca 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: H
ISIN: PLRNSER00060
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8, marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wykupu części lub wszystkich obligacji przed dniem wykupu w dniach wypłaty odsetek za IV-VII okres odsetkowy. W takim przypadku zapłaci inwestorom premię w wysokości od 0,25 do 1 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst,
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy będzie wyższy niż 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-23
 • 2015-05-23
 • 2015-11-23
 • 2016-05-23
 • 2016-11-23
 • 2017-05-23
 • 2017-11-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-14
 • 2015-05-15
 • 2015-11-13
 • 2016-05-13
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-02-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-24
 • 2015-05-25
 • 2015-11-23
 • 2016-05-23
 • 2016-11-23
 • 2017-05-23
 • 2017-11-23
 • 2018-02-23

Dzień wykupu

 • 2018-02-23

Emisje