poniedziałek, 25 czerwca 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: M
ISIN: PLRNSER00136
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 25 lutego lub 25 sierpnia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.65%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.46%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-25
 • 2016-08-25
 • 2017-02-25
 • 2017-08-25
 • 2018-02-25
 • 2018-08-25
 • 2019-02-25
 • 2019-08-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-17
 • 2017-02-17
 • 2017-08-17
 • 2018-02-16
 • 2018-08-17
 • 2019-02-15
 • 2019-08-16
 • 2020-02-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-25
 • 2017-02-25
 • 2017-08-25
 • 2018-02-25
 • 2018-08-25
 • 2019-02-25
 • 2019-08-25
 • 2020-02-25

Dzień wykupu

 • 2020-02-25

Emisje