sobota, 21 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: J
ISIN: PLRNSER00094
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji wyłącznie w dniach płatności odsetek za I, II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości odpowiednio 1 proc., 0,75 proc., 0,50 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8x

.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.38%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-21
 • 2015-10-20
 • 2016-04-20
 • 2016-10-20
 • 2017-04-20
 • 2017-10-20
 • 2018-04-20
 • 2018-10-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-10-12
 • 2016-04-12
 • 2016-10-12
 • 2017-04-11
 • 2017-10-12
 • 2018-04-12
 • 2018-10-11
 • 2019-04-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-20
 • 2016-04-20
 • 2016-10-20
 • 2017-04-20
 • 2017-10-20
 • 2018-04-20
 • 2018-10-19
 • 2019-04-19

Dzień wykupu

 • 2019-04-19

Emisje