poniedziałek, 06 grudnia 2021

RON0425

Emitent: Ronson Development SE
Seria: W
ISIN: PLRNSER00219
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 4.78%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ronson-seria-w.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x to marża wzrośnie o 1,5 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia amortyzacji w dniu płatności odsetek za VII okres odsetkowy, poprzez wykup co najmniej 40 proc. wartości nominalnej pierwotnie wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI oraz VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie przekroczy 0,8x.

Obligacje RON0425 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-04-15
 • 2021-10-15
 • 2022-04-15
 • 2022-10-15
 • 2023-04-15
 • 2023-10-15
 • 2024-04-15
 • 2024-10-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-10-08
 • 2022-04-08
 • 2022-10-10
 • 2023-04-07
 • 2023-10-09
 • 2024-04-08
 • 2024-10-08
 • 2025-04-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-15
 • 2022-04-15
 • 2022-10-15
 • 2023-04-15
 • 2023-10-15
 • 2024-04-15
 • 2024-11-15
 • 2025-04-15

Dzień wykupu

 • 2025-04-15