czwartek, 17 stycznia 2019

Ronson Development SE

Seria: F
ISIN: PLRNSER00078
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone hipoteką łączną do sumy nie mniejszej niż 150 proc. wartości nominalnej istniejących obligacji.

Marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8x.

W przypadku, gdy stanowiąca zabezpieczenie hipoteka zostanie z właściwej księgi wieczystej wykreślona lub przesunięta na niższe miejsce, to marża będzie podwyższona o 2 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI i VII okres odsetkowy. Obligatariusze otrzymają wówczas dodatkową premię, która wyniesie 1 proc. dla IV okresu odsetkowego, 0,75 proc. dla V, 0,5 proc. dla VI i 0,25 proc. dla VII.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in jeżeli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst,
 • wskaźnik zadłużenia netto na koniec poszczególnych kwartałów będzie wyższy niż 0,8x.

Na skutek dokonania częściowego przedterminowego wykupu, wartość obligacji pozostających w obrocie w listopadzie 2016 r. zmalała z 28 mln zł do 22,16 mln zł.


Emitent: Ronson Development SE
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0518
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 22 160 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-05-20
 • 2014-11-20
 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-12
 • 2015-05-12
 • 2015-11-12
 • 2016-05-12
 • 2016-11-10
 • 2017-05-12
 • 2017-11-10
 • 2018-05-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-20
 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20
 • 2018-05-20

Dzień wykupu

 • 2018-05-20

Emisje