piątek, 27 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: C
ISIN: PLRNSER00037
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest hipoteka łączną do kwoty 100 mln zł.

Jeżeli poziom wskaźnika wartości zabezpieczenia spadnie poniżej 1,0x lub poziom wskaźnika zadłużenia grupy będzie wyższy niż 0,6x to stopa procentowa w każdym następnym okresie odsetkowym będzie podwyższona o dodatkowe 1,5 pkt proc.


Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 83 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-06-14
 • 2013-12-16
 • 2014-06-16
 • 2014-12-15
 • 2015-06-15
 • 2015-12-14
 • 2016-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-06
 • 2014-06-06
 • 2014-12-05
 • 2015-06-05
 • 2015-12-04
 • 2016-06-06
 • 2017-06-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-12-16
 • 2014-06-16
 • 2014-12-15
 • 2015-06-15
 • 2015-12-14
 • 2016-06-14
 • 2017-06-14

Dzień wykupu

 • 2017-06-14

Emisje