wtorek, 24 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: K
ISIN: PLRNSER00102
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 24, 18, 12 i 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości odpowiednio 1 proc., 0,75 proc., 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 4 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.41%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-18
 • 2015-12-18
 • 2016-06-17
 • 2016-12-16
 • 2017-06-19
 • 2017-12-18
 • 2018-06-18
 • 2018-12-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-10
 • 2016-06-09
 • 2016-12-08
 • 2017-06-08
 • 2017-12-08
 • 2018-06-08
 • 2018-12-10
 • 2019-06-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-18
 • 2016-06-17
 • 2016-12-16
 • 2017-06-19
 • 2017-12-18
 • 2018-06-18
 • 2018-12-18
 • 2019-06-18

Dzień wykupu

 • 2019-06-18

Emisje