czwartek, 30 marca 2017

Ronson Europe N.V.

Seria Q.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 12 i 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-07-21
 • 2018-01-19
 • 2018-07-20
 • 2019-01-21
 • 2019-07-19
 • 2020-01-21
 • 2020-07-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29
 • 2020-07-29

Dzień wykupu

 • 2020-07-29

Emisje