poniedziałek, 01 maja 2017

Ronson Europe N.V.

Seria P.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2019 r.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która na koniec XII i XIII okresu odsetkowego wyniesie 0,5 proc., a na koniec XIV i XV okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,80

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-18
 • 2016-11-18
 • 2017-02-18
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-18
 • 2018-02-18
 • 2018-05-18
 • 2018-08-18
 • 2018-11-18
 • 2019-02-18
 • 2019-05-18
 • 2019-08-18
 • 2019-11-18
 • 2020-02-18
 • 2020-05-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-09
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-09
 • 2017-11-10
 • 2018-02-09
 • 2018-05-10
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-08
 • 2019-05-10
 • 2019-08-08
 • 2019-11-07
 • 2020-02-10
 • 2020-05-08
 • 2020-08-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-18
 • 2017-02-18
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-18
 • 2018-02-18
 • 2018-05-18
 • 2018-08-18
 • 2018-11-18
 • 2019-02-18
 • 2019-05-18
 • 2019-08-18
 • 2019-11-18
 • 2020-02-18
 • 2020-05-18
 • 2020-08-18

Dzień wykupu

 • 2020-08-18

Emisje