wtorek, 19 czerwca 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: P
ISIN: PLRNSER00151
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 sierpnia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która na koniec XII i XIII okresu odsetkowego wyniesie 0,5 proc., a na koniec XIV i XV okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-18
 • 2016-11-18
 • 2017-02-18
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-18
 • 2018-02-18
 • 2018-05-18
 • 2018-08-18
 • 2018-11-18
 • 2019-02-18
 • 2019-05-18
 • 2019-08-18
 • 2019-11-18
 • 2020-02-18
 • 2020-05-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-09
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-09
 • 2017-11-10
 • 2018-02-09
 • 2018-05-10
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-08
 • 2019-05-10
 • 2019-08-08
 • 2019-11-07
 • 2020-02-10
 • 2020-05-08
 • 2020-08-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-18
 • 2017-02-18
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-18
 • 2018-02-18
 • 2018-05-18
 • 2018-08-18
 • 2018-11-18
 • 2019-02-18
 • 2019-05-18
 • 2019-08-18
 • 2019-11-18
 • 2020-02-18
 • 2020-05-18
 • 2020-08-18

Dzień wykupu

 • 2020-08-18

Emisje