czwartek, 13 czerwca 2024

RON0827

Emitent: Ronson Development SE
Seria: P2023A
ISIN: PLRNSER00235
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.85%
Oprocentowanie bieżące: 9.71%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ronson-seria-p2023a.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano na podstawie programu o wartości do 175 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża podstawowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a po przekroczeniu 1,2x marża wzrośnie łącznie o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,0x.

Obligacje RON0827 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2024-02-15
 • 2024-08-15
 • 2025-02-15
 • 2025-08-15
 • 2026-02-15
 • 2026-08-15
 • 2027-02-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-08-12
 • 2025-02-12
 • 2025-08-12
 • 2026-02-11
 • 2026-08-12
 • 2027-02-10
 • 2027-08-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-08-15
 • 2025-02-15
 • 2025-08-15
 • 2026-02-15
 • 2026-08-15
 • 2027-02-15
 • 2027-08-15

Dzień wykupu

 • 2027-08-15