wtorek, 24 kwietnia 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: N
ISIN: PLRNSER00128
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 12 i 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.40%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-18
 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-06
 • 2017-03-06
 • 2017-09-06
 • 2018-03-06
 • 2018-09-06
 • 2019-03-06
 • 2019-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14
 • 2019-09-14

Dzień wykupu

 • 2019-09-14

Emisje