poniedziałek, 25 czerwca 2018

Ronson Europe N.V.

Seria: L
ISIN: PLRNSER00110
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 12 lub 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Europe N.V.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-29
 • 2016-06-28
 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-20
 • 2017-12-18
 • 2018-06-20
 • 2018-12-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-28
 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28
 • 2018-12-28

Dzień wykupu

 • 2018-12-28

Emisje