poniedziałek, 14 października 2019

Miasto Siedlce

Seria B15.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1000 zł zostanie wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • 40 zł 25 listopada 2027 r.,
 • 80 zł 25 listopada 2028 r.,
 • 80 zł 25 listopada 2029 r.,
 • 120 zł 25 listopada 2030 r.,
 • 120 zł 25 listopada 2031 r.,
 • 240 zł 25 listopada 2032 r.,
 • 320 zł 25 listopada 2033 r.
Emitent: Miasto Siedlce
Catalyst: TAK
Kod obligacji: SIC1133
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.29%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-31
 • 2016-05-25
 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25
 • 2020-11-25
 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25
 • 2022-11-25
 • 2023-05-25
 • 2023-11-25
 • 2024-05-25
 • 2024-11-25
 • 2025-05-25
 • 2025-11-25
 • 2026-05-25
 • 2026-11-25
 • 2027-05-25
 • 2027-11-25
 • 2028-05-25
 • 2028-11-25
 • 2029-05-25
 • 2029-11-25
 • 2030-05-25
 • 2030-11-25
 • 2031-05-25
 • 2031-11-25
 • 2032-05-25
 • 2032-11-25
 • 2033-05-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-17
 • 2016-11-17
 • 2017-05-17
 • 2017-11-17
 • 2018-05-17
 • 2018-11-16
 • 2019-05-17
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-17
 • 2021-05-17
 • 2021-11-17
 • 2022-05-17
 • 2022-11-17
 • 2023-05-17
 • 2023-11-17
 • 2024-05-17
 • 2024-11-15
 • 2025-05-16
 • 2025-11-17
 • 2026-05-15
 • 2026-11-17
 • 2027-05-17
 • 2027-11-17
 • 2028-05-17
 • 2028-11-17
 • 2029-05-17
 • 2029-11-16
 • 2030-05-17
 • 2030-11-15
 • 2031-05-16
 • 2031-11-17
 • 2032-05-17
 • 2032-11-17
 • 2033-05-17
 • 2033-11-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-25
 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25
 • 2020-11-25
 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25
 • 2022-11-25
 • 2023-05-25
 • 2023-11-25
 • 2024-05-25
 • 2024-11-25
 • 2025-05-25
 • 2025-11-25
 • 2026-05-25
 • 2026-11-25
 • 2027-05-25
 • 2027-11-25
 • 2028-05-25
 • 2028-11-25
 • 2029-05-25
 • 2029-11-25
 • 2030-05-25
 • 2030-11-25
 • 2031-05-25
 • 2031-11-25
 • 2032-05-25
 • 2032-11-25
 • 2033-05-25
 • 2033-11-25

Dzień wykupu

 • 2033-11-25

Emisje