wtorek, 23 lipca 2024

STA0119

Emitent: Statima S.A.
Seria: A
ISIN: PLKANST00010
Rynek: GPW ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 657 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: statima-seria-a.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie stanowiącej równowartość 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji serii A, na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33A ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe (tj. Dz. U. 2015. 915 z późn. zm.) nabytych i nabywanych przez zastawcę od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje STA0119 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-26
 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-28

Dzień wykupu

 • 2019-01-28