środa, 20 stycznia 2021

Statima S.A.

Seria: E
ISIN: PLKANST00044
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie do kwoty 150 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Statima S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: STA1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-14
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-13
 • 2019-09-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-05
 • 2018-06-05
 • 2018-09-05
 • 2018-12-05
 • 2019-03-05
 • 2019-06-05
 • 2019-09-05
 • 2019-12-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-13
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13

Dzień wykupu

 • 2019-12-13

Emisje