poniedziałek, 23 maja 2022

UNI0222

Emitent: Unibep S.A.
Seria: F
ISIN: PLUNBEP00098
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 19 850 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unibep-seria-f.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 80 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 15 sierpnia 2020 r., 15 lutego 2021 r. oraz 15 sierpnia 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,3 proc., 0,2 proc. lub 0,1 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x.

Obligacje UNI0222 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-02-15
 • 2019-08-15
 • 2020-02-15
 • 2020-08-15
 • 2021-02-15
 • 2021-08-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-07
 • 2020-02-07
 • 2020-08-07
 • 2021-02-05
 • 2021-08-06
 • 2022-02-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-08-15
 • 2020-02-15
 • 2020-08-15
 • 2021-02-15
 • 2021-08-15
 • 2022-02-15

Dzień wykupu

 • 2022-02-15