poniedziałek, 15 kwietnia 2024

UNI0324

Emitent: Unibep S.A.
Seria: G
ISIN: PLO123300017
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 254 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unibep-seria-g.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,25x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w trakcie III, IV, V i VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,3 proc., 0,2 proc., 0,1 proc. lub 0,0 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • emitent dokona w danym roku kalendarzowym wypłat na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie
  przekraczającej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego.

Obligacje UNI0324 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-31
 • 2021-09-30
 • 2022-03-31
 • 2022-09-30
 • 2023-03-31
 • 2023-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-22
 • 2022-03-23
 • 2022-09-22
 • 2023-03-23
 • 2023-09-22
 • 2024-03-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-30
 • 2022-03-31
 • 2022-09-30
 • 2023-03-31
 • 2023-09-30
 • 2024-03-31

Dzień wykupu

 • 2024-03-31